معرفی سازمان

پیشترها ، دعای ورد زبان ها ، سلامت و سعادت بود ، ولی گویا با پدشرفت تکنولوژی و کمرنگ شدن مرز آن با وجود بشر، باید به این بیندیشیم اکنون انسان سوار بر تکنولوژی است یا برعکس . . .

حوزه فعالیت سازمان

نمودار عملکرد سازمان

فروش ویژه

فروش ویژه شامل محصولاتی است که دارای تخفیف می باشد. برخی از این محصولات عبارتند از:

محصولات اعتباری

محصولات اعتباري شامل كليه محصولاتي است كه با خريد آن به امتياز سند وفاداري شما افروده مي شود

امتیاز وفاداري

یک امتیاز

سه امتیاز

ده امتياز

بیست امتیاز

مشتری

ستاره دار

برنز

نقره

طلا

"کادونجی " : کادویی به رسم نارنجی